توضیحات :

لوگو نه برند شماست و نه هویت شما. طراحی لوگو، طراحی هویت و برندسازی، همگی نقش‌های متفاوتی دارند که با هم، یک تصویر درک شده برای یک کسب‌وکار یا محصول را تشکیل می‌دهند. این قوام این ایده اصلی است که شرکت را تشکیل می دهد، آن را هدایت می کند، نشان می دهد که چه چیزی را نشان می دهد، به چه چیزی اعتقاد دارد و چرا آنها وجود دارند. لوگو نه برند شماست و نه هویت شما. طراحی لوگو، طراحی هویت و برندسازی، همگی نقش‌های متفاوتی دارند که با هم، یک تصویر درک شده برای یک کسب‌وکار یا محصول را تشکیل می‌دهند. این قوام این ایده اصلی است که شرکت را تشکیل می دهد، آن را هدایت می کند، نشان می دهد که چه چیزی را نشان می دهد، به چه چیزی اعتقاد دارد و چرا آنها وجود دارند. طراحی، طراحی هویت و برندسازی، همگی نقش‌های متفاوتی دارند که با هم، یک تصویر درک شده برای یک کسب‌وکار یا محصول را تشکیل می‌دهند. این قوام این ایده اصلی است که شرکت را تشکیل می دهد، آن را هدایت می کند، نشان می دهد که چه چیزی را نشان می دهد، به چه چیزی اعتقاد دارد و چرا آنها وجود دارند
  • کاربرتیم اکسترا
  • پیاده سازی درتهران، خیابان آزادی
  • سال طراحی1398
  • نرم افزارفتوشاپ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.